ELISA ELISA试验是一种敏感性高、特异性强、重复性好的实验诊断方法,由于其试剂稳定,易保存,操作简便,结果判断较客观等因素,已广泛应用在免疫学检验的各领域中。 依科赛ELISA试剂盒特点: 采用高效、灵敏、特异的单克隆抗体; 原料、耗材100%进口:吸附性能好,空白值低,孔底透明度高的固相载体; 适用多种标本类型:血清、血浆、组织匀浆液、细胞培养上清液、尿液等等

Mouse EGF ELISA Kit

货号: EM014-96  
规格: 96T
产品描述:检测范围(pg/ml)31.25~2000 灵敏度(pg/ml)15

Mouse EGF ELISA Kit

货号: EM014-48  
规格: 48T
产品描述:检测范围(pg/ml)31.25~2000 灵敏度(pg/ml)15

Mouse GM-CSF ELISA Kit

货号: EM020-96  
规格: 96T
产品描述:检测范围(pg/ml)7.8~500 灵敏度(pg/ml)4

Mouse GM-CSF ELISA Kit

货号: EM020-48  
规格: 48T
产品描述:检测范围(pg/ml)7.8~500 灵敏度(pg/ml)4

Mouse IFN-gamma ELISA Kit

货号: EM007-96  
规格: 96T
产品描述:检测范围(pg/ml)15.625~1000 灵敏度(pg/ml)7

Mouse IFN-gamma ELISA Kit

货号: EM007-48  
规格: 48T
产品描述:检测范围(pg/ml)15.625~1000 灵敏度(pg/ml)7

Mouse IL-10 ELISA Kit

货号: EM005-96  
规格: 96T
产品描述:检测范围(pg/ml)15.625~1000 灵敏度(pg/ml)7

Mouse IL-10 ELISA Kit

货号: EM005-48  
规格: 48T
产品描述:检测范围(pg/ml)15.625~1000 灵敏度(pg/ml)7